Usługi w zakresie badań, certyfikacji i szkoleń
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH
+48 503 021 131
30-133 Kraków, Polska
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH

Szkolenie F-gazy

F-GAZY – szkolenie – kategoria I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podstawowe informacje o szkoleniu F-Gazowym w COCH:

Ten kurs F-Gaz jest przeznaczony dla osób pracujących w branży chłodniczej i klimatyzacyjnej, które zajmują się instalowaniem konserwacją lub serwisowaniem stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Osoby te muszą spełnić wymagania prawne dotyczące pracy z gazami fluorowanymi (F-Gazami) i innymi substancjami niszczącymi warstwę ozonową.

Szkolenie f-gazowe realizowane zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015r. (Dz. U. 2015, poz. 881) o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2017, poz. 1567) (kat. I, II, III i IV) – tzw. „Ustawa F-gazowa”.

Kurs ten jest niezbędny, jeśli pracujesz w branży chłodniczej i klimatyzacyjnej i musisz obsługiwać, instalować, konserwować, uruchamiać, pracować z produktami lub urządzeniami zawierającymi gazy fluorowane (F-Gaz) i inne substancje zubożające warstwę ozonową, a także dokonywać ich zakupu.

Tak. Kurs przygotowuje do egzaminu umożliwiającego uzyskanie "Certyfikatu F-gazowego " o charakterze międzynarodowym uznawanym w krajach EU

Informacje szczegółowe:

Czas trwania i miejsce szkolenia:
 • 2 dni – szczegółowy harmonogram otrzymają Państwo w dniu rozpoczęcia zajęć.
 • Szkolenie realizowane jest w salach szkoleniowych Centralnego Ośrodka Chłodnictwa „COCH” – ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, woj. małopolskie

Program kursu:

Nasze szkolenie f-gazowe obejmuje identyfikację podstawowych systemów, terminów, zasad, jednostek oraz ich związku z teorią i termodynamiką sprężania par i czynników chłodniczych. Celem kursu jest przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie kontroli szczelności, odzysku, instalacji, serwisowania i konserwacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających czynniki chłodnicze.

Część teoretyczna:
Budowa i eksploatacja podstawowych elementów urządzeń ziębniczych
Kontrola instalacji ziębniczych: kontrola instalacji/urządzenia przed uruchomieniem, kontrola szczelności
Przyjazne środowisku postępowanie z systemem i czynnikiem chłodniczym
Podstawy termodynamiki w chłodnictwie, obiegi ziębnicze
Wpływ czynników chłodniczych na środowisko. Czynniki ziębnicze oraz odpowiednie regulacje prawne
Przepisy, normy dotyczące chłodnictwa, obowiązki dla osób zajmujących się instalowaniem, konserwacją i serwisowaniem.
Podstawowe informacje dot. lutowania w chłodnictwie, • Ochrona przed drganiami

Część praktyczna:
Wykonywanie i badanie instalacji rurowych
Elementy składowe, kontrola szczelności (w grupach).
Wykonywanie prób ciśnieniowych, opróżnianie i dokumentowanie ich wykonania
Odzysk czynników chłodniczych i olejów oraz przygotowanie ich do utylizacji. (w grupach)

Dlaczego My?:

Nasze szkolenie w sposób kompleksowy przygotowuje uczestników do zdania egzaminu i uzyskania CERTYFIKATU F-GAZOWEGO czyli dokumentu potwierdzającego umiejętności prawidłowego posługiwania się urządzeniami, które zawierają szkodliwe dla atmosfery gazy.

oferujemy szkolenie stacjonarne dwudniowe (wykłady i zajęcia praktyczne),
egzamin teoretyczny i praktyczny realizowany przez jednostkę zewnętrzną (w drugim dniu),
profesjonalnie wyposażone stanowiska i sale szkoleniowe,
materiały i pomoce dydaktyczne dostępne dla uczestników,
wyżywienie (obiad)

Jakie są koszty szkolenia?:

Dane dotyczące płatności oraz możliwości uzyskania dodatkowych uprawnień związanych z F-GAZAMI opisana jest poniżej.

 1. Przedpłatę należy dokonać w terminie nie później niż 3 dni przed potwierdzonym terminem szkolenia;
 2. Płatność za SZKOLENIE 1200 zł netto należy dokonać na konto:
  (do kwoty netto należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%)

  Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie Spółka z o.o.
  ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków
  NIP: 675-000-15-38
  REGON: 120714590
  KRS 0000307701
  Bank PEKAO S.A. ODDZIAŁ W KRAKOWIE ul. Dunajewskiego 8, 30-960 Kraków
  SWIFT: PKOPPLPW
  IBAN: PL83 1240 4722 1111 0000 4860 6921
  W tytule przelewu podać: „Szkolenie F-gazowe”, termin szkolenia, dane firmy, ilość osób.


    Uwaga! Osoby prywatne mogą zapłacić za szkolenie wyłącznie gotówką, w kasie COCH, w dniu szkolenia.

 3. Płatność za EGZAMIN 400 zł netto należy dokonać na konto:
  (do kwoty netto należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%)

  Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo – Hutniczej
  Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
  Wydział Energetyki i Paliw
  AGH NIP: 675-000-19-23
  Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
  Numer rachunku:
  03 1240 6292 1111 0011 2126 2636
  ( B 327 ) Bank Pekao S.A. Kraków
  W tytule przelewu podać: „WEiP-egzamin”, dane firmy, ilość osób.


 4. Kontakt do AGH:
   p. Agnieszka Słoboda

  tel. 12 617 23 99

Po odbyciu szkolenia F-gazowego istnieje możliwość uzyskania dwóch różnych rodzajów uprawnień – certyfikatu F-gazowego oraz akredytacji w zakresie kompetencji chłodniczych.

Jako jedyna akredytowana jednostka w Polsce, pragniemy zachęcić Państwa do skorzystania z naszych usług w zakresie certyfikacji kompetencji (zgodnie z Normą PN-EN 13313). Po odbyciu szkolenia F-gazowego istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu na kompetencje chłodnicze (poziom BA). Posiadanie certyfikatu kompetencji jest potwierdzeniem wiedzy i umiejętności praktycznych, niosących korzyści zarówno dla pracowników jak i pracodawców oraz klientów świadomie wybierających usługi na najwyższym poziomie.

Dla uczestników szkolenia F-gazowego oferujemy możliwość uzyskania uprawnień w zakresie kompetencji chłodniczych w promocyjnej cenie.

W przypadku zainteresowania dodatkowymi uprawnieniami, prosimy o kontakt z działem szkoleń lub certyfikacji.

Dział szkoleń

  +48 667 600 732
 

Dział certyfikacji

  +48 797 129 505
 

Więcej informacji dotyczących certyfikacji kompetencji znajdziecie Państwo w zakładce AKREDYTOWANE KOMPETENCJE CHŁODNICZE (PN-EN 13313).

 

Zadzwoń lub napisz!

mgr inż. Łukasz Jurasz

+48 667 600 732

Zadzwoń, by się zarejestrować lub dowiedzieć więcej o szkoleniach!

Wolisz napisać maila? Czekamy na wiadomość!

Formularz rejestracyjny

Wypełnij formularz rejestracyjny, aby zarezerwować miejsce na szkolenie!

Formularz kontaktowy

Napisz wiadomość poprzez formularz kontaktowy!