Usługi w zakresie badań, certyfikacji i szkoleń
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH
+48 503 021 131
30-133 Kraków, Polska
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH

Informacja o sposobie postępowania ze skargami i odwołaniami

Skargi i odwołania dotyczące działalności laboratorium można zgłaszać w formie pisemnej.

Skargi i odwołania w formie pisemnej należy kierować na adres:

Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie Sp. z o.o.
ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków

lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: 

Każda skarga oraz odwołanie dotyczące działalności, za które odpowiedzialny jest COCH jest rozpatrywana przez osoby niezaangażowane w działania związane ze skargą lub odwołaniem.

COCH nie podejmuje żadnych działań dyskryminujących wobec składającego skargę/odwołanie.

COCH przeprowadza postępowanie wyjaśniające. Postępowanie ma na celu zebranie i zweryfikowanie wszystkich niezbędnych informacji (w stopniu, jaki  jest możliwy) do podjęcia właściwej decyzji dotyczącej skargi lub odwołania. W procesie rozpatrywania skarg COCH zapewnia zachowanie poufności i bezstronności w odniesieniu do skarżącego lub składającego odwołanie i przedmiotu skargi lub odwołania.

Skarga może dotyczyć każdego aspektu działalności laboratorium COCH.
Wszystkie skargi są rozpatrywane ciągu 30 dni od daty ich złożenia. W przypadku gdy rozpatrzenie skargi w tym terminie nie jest możliwe, COCH informuje o podjętych działaniach i przybliżonym terminie rozpatrzenia skargi.

Jeśli jest to możliwe COCH:

  1. potwierdza przyjęcie skargi / odwołania,
  2. przekazuje informację o postępie oraz wynikach rozpatrywania skargi
  3. przekazuje informację o zakończeniu procesu rozpatrywania skargi oraz jego wyniku. 

Procedura postępowania ze skargami jest udostępniana wszystkim stronom zainteresowanym na żądanie.