Usługi w zakresie badań, certyfikacji i szkoleń
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH
+48 503 021 131
30-133 Kraków, Polska
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH

Tabliczka ATP

Wzór tabliczki ATP

Tabliczkę ATP należy umieścić w sposób trwały na ścianie środka transportu w miejscu dobrze widocznym, obok innych wymaganych tablic identyfikacyjnych.

Zgodnie z wymaganiami Umowy ATP powinna zawierać następujące informacje:
  • litery ATP
  • APPROVED FOR TRANSPORT OF PERISHABLE FOODSTUFFS dopuszczenie do transportu szybko psujących się artykułów żywnościowych;
  • APPROVAL NUMBER – numer dopuszczenia oraz znak rozpoznawczy państwa, w którym to dopuszczenie zostało wydane i numer (cyfry, litery itd.)
  • powołania na podstawę dopuszczenia;
  • EQUIPMENT NUMBER – numer środka transportu oraz numer indywidualny pozwalający zidentyfikować dany pojazd (może to być numer fabryczny);
  • ATP MARK – znak rozpoznawczy odpowiadający klasie i kategorii środka transportu (na przykład FRC);
  • VALID UNTIL” – data ważności (miesiąc i rok), do której wygasa dopuszczenie danego środka transportu. Jeżeli dopuszczenie zostaje odnowione w następstwie testu lub badania kontrolnego, następna data wygaśnięcia może być dopisana w tej samej linii.

Litery “ATP” jak również litery znaku rozpoznawczego muszą mieć wysokość około 20 mm. Inne litery i cyfry nie mogą być niższe niż 5 mm.

Informacje powinny być umieszczone na tablicy w sposób czytelny i niedający się zmyć, co najmniej w języku angielskim, lub francuskim, lub też rosyjskim.

Tablica ATP powinna mieć formę płyty prostokątnej, o wymiarach co najmniej 160 mm x 100 mm.

Wszystkie dane podane na tabliczce ATP powinny być identyczne z danymi powiązanego z nią certyfikatu ATP. W przypadku, gdy środek transportu przestanie spełniać wymagania Umowy ATP tablicę należy usunąć.

Wzór tabliczki: