Usługi w zakresie badań, certyfikacji i szkoleń
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH
+48 503 021 131
coch@coch.pl
30-133 Kraków, Polska
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH

Znak B – polski znak bezpieczeństwa

Znak B - polski znak bezpieczeństwa

Certyfikacja dobrowolna na znak bezpieczeństwa „B”

Znak B – polski znak bezpieczeństwa przyznawany jest przez niezależne kompetentne i obiektywne jednostki certyfikujące w ramach dobrowolnej certyfikacji wyrobów zgłaszanych przez dostawców, którymi mogą być producenci, importerzy lub dystrybutorzy. Wyrób oznaczony tym znakiem to wyrób bezpieczny w użytkowaniu, nowoczesny, przyjazny środowisku naturalnemu, wzbudzający zaufanie odbiorcy.

Zasady certyfikacji na Wspólny Znak Towarowy Gwarancyjny „B” określa Program certyfikacji wyrobów na wspólny znak towarowy gwarancyjny „B” opracowany przez Komitet ds. Wspólnego Znaku Towarowego Gwarancyjnego „B”.

 
 1. badania wyrobu,
 2. ocena systemu zarządzania dostawcy,
 3. nadzór w okresie ważności certyfikatu, obejmujący okresowe kontrole systemu jakości dostawcy oraz badania wyrobów pobranych u dostawcy lub w handlu.

Podstawą certyfikacji na znak B są wymagania bezpieczeństwa określone w normach krajowych i międzynarodowych oraz w kryteriach technicznych.
Badania, których wyniki wykorzystywane są w procesie certyfikacji, wykonują uznane za kompetentne przez Jednostki oraz niezależne od dostawcy i odbiorcy laboratoria badawcze.

 
 1. kontrole warunków organizacyjno-technicznych,
 2. nadzór nad sposobem wykorzystywania certyfikatów przez dostawców,
 3. badania próbek wyrobów pobranych u dostawcy lub zakupionych w handlu.

Certyfikaty znaku B wydawane są na okres do pięciu lat wraz z licencją na stosowanie znaku.

 

Kontakt

 • Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie Juliusza Lea 116,
  30-133 Kraków
 • mgr inż. Małgorzata Wąs
 • +48 12 637 09 33 w. 204
  +48 797 129 505
  +48 503 021 131
 • certyfikacja@coch.pl

Dokumentacja polskiego znaku bezpieczeństwa