Usługi w zakresie badań, certyfikacji i szkoleń
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH
+48 503 021 131
30-133 Kraków, Polska
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH

Znak B – znak towarowy gwarancyjny „B”

Znak „B” – znak towarowy gwarancyjny „B”

Certyfikacja dobrowolna na znak towarowy gwarancyjny „B”

Znak towarowy gwarancyjny „B” - znak bezpieczeństwa przyznawany jest przez niezależne kompetentne i obiektywne jednostki certyfikujące w ramach dobrowolnej certyfikacji wyrobów zgłaszanych przez dostawców, którymi mogą być producenci, importerzy lub dystrybutorzy. Wyrób oznaczony tym znakiem to wyrób bezpieczny w użytkowaniu, nowoczesny, przyjazny środowisku naturalnemu, wzbudzający zaufanie odbiorcy.

Zasady certyfikacji na Wspólny Znak Towarowy Gwarancyjny „B” określa Program certyfikacji wyrobów na wspólny znak towarowy gwarancyjny „B” opracowany przez Komitet ds. Wspólnego Znaku Towarowego Gwarancyjnego „B”.

Szczegóły dotyczące programu certyfikacji na Znak B udzielają pracownicy Działu Certyfikacji COCH.

 

Ocena zgodności wyrobów w ramach porozumienia jest prowadzona według modelu, którego podstawowymi elementami są:

  1. badania wyrobu,
  2. ocena systemu zarządzania dostawcy,
  3. nadzór w okresie ważności certyfikatu, obejmujący okresowe kontrole systemu jakości dostawcy oraz badania wyrobów pobranych u dostawcy lub w handlu.

Podstawą certyfikacji na znak B są wymagania bezpieczeństwa określone w normach krajowych i międzynarodowych oraz w kryteriach technicznych.
Badania, których wyniki wykorzystywane są w procesie certyfikacji, wykonują uznane za kompetentne przez Jednostki oraz niezależne od dostawcy i odbiorcy laboratoria badawcze.

 
 

Jednostki certyfikujące sprawują nadzór nad wydanymi przez siebie certyfikatami poprzez:

  1. kontrole warunków organizacyjno-technicznych,
  2. nadzór nad sposobem wykorzystywania certyfikatów przez dostawców,
  3. badania próbek wyrobów pobranych u dostawcy lub zakupionych w handlu.

Certyfikaty znaku B wydawane są na okres do pięciu lat wraz z licencją na stosowanie znaku.

 

 

Certyfikaty wydawane są na okres do pięciu lat wraz z licencją na stosowanie znaku.

 

 

Dokumentacja

Dane kontaktowe

Adres siedziby

Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie
Juliusza Lea 116,
30-133 Kraków, Polska

Telefon

+48 667 600 609
+48 503 021 131
+48 12 637 08 57

E-mail