Usługi w zakresie badań, certyfikacji i szkoleń
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH
+48 503 021 131
coch@coch.pl
30-133 Kraków, Polska
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH

Znak KEYMARK dla pomp ciepła – Heat Pump KEYMARK

Znak KEYMARK dla pomp ciepła - HP KEYMARK

Nasze Laboratorium badawcze oraz niezależna Jednostka kontrolująca i certyfikująca posiadają możliwość wykonania niezbędnych badań, jak i weryfikacji, nadania znaku i kontroli fabrycznej produktów rozpoznawanych znakiem KEYMARK.

KEYMARK to europejski znak certyfikacji potwierdzający zgodność produktów i usług z normami europejskimi. Podczas gdy oznakowanie CE świadczy o przestrzeganiu minimalnych wymagań prawnych, KEYMARK zapewnia konsumentowi realną wartość dodatkową: sprawdzone i poświadczone przestrzeganie jednolitych Europejskich Standardów Jakości.

Produkt może być oznaczony KEYMARK tylko wtedy, gdy został wcześniej przetestowany i certyfikowany przez neutralną, niezależną i kompetentną jednostkę. Inspekcja fabryczna oraz Wstępne Badania Typu (ITT), poza regularnymi przeglądami, stanowią istotny element procedury nadania KEYMARK. Znak Heat Pump KEYMARK przyznany w jednym kraju będzie respektowany we wszystkich krajach nim objętych.

Droga certyfikacji wygląda następująco:
Niższe koszty testów, inspekcji i certyfikacji
Łatwiejszy dostęp do rynku europejskiego
Zwiększone zaufanie konsumentów
Certyfikowana jakość produktu
Zwiększone możliwości sprzedaży
Poprawa wizerunku firmy

Pompa ciepła z certyfikatem „KEYMARK” została pomyślnie przetestowana przez niezależne laboratorium badawcze zatwierdzone przez COCH. Dla takiego produktu oceniona została zgodność z odpowiednimi normami europejskimi i systemem certyfikacji KEYMARK.

Po pozytywnym wyniku oceny COCH wystawia certyfikat ważny przez 10 lat.

Na wniosek certyfikat może zostać przedłużony w razie potrzeby, pod warunkiem, że kontrola zewnętrzna w postaci corocznej kontroli zakładowej kontroli produkcji (ZKP) oraz badanie kontrolne wyrobów zostały pomyślnie przeprowadzone co dwa lata.

 
Podstawy testowania i certyfikacji Jakie typy produktów mogą być certyfikowane?

Szczegóły i procedury certyfikacji są określone w specjalnym europejskim schemacie certyfikacji, który został opracowany wspólnie z Europejskim Stowarzyszeniem Pomp Ciepła (EHPA) i innymi europejskimi organami certyfikującymi. Współpraca ta zapewnia możliwie największą akceptację, przejrzystość i zbywalność certyfikacji KEYMARK pomp ciepła w Europie.

Testy i certyfikacja zawierają następujące europejskie normy i dyrektywy:

 • EN 14511-1 „Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń - Część 1: Terminy, definicje i klasyfikacja
 • EN 14511-2 „Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń - Część 2: Warunki badania
 • EN 14511-3 „Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń - Część 3: Metody badań
 • EN 14511-4 „Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń - Część 4: Wymagania eksploatacyjne, oznakowanie i instrukcje
 • EN 14825 „Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń - Testowanie i ocena w warunkach częściowego obciążenia oraz obliczanie wydajności sezonowej
 • EN 15879-1 „Testowanie i ocena pomp ciepła sprzężonych z gruntem z bezpośrednim wymiennikiem ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym do ogrzewania i / lub chłodzenia pomieszczeń - Część 1: Pompy ciepła z bezpośrednim wymiennikiem na wodę
 • EN 12102 „Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła i osuszacze ze sprężarkami napędzanymi elektrycznie do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń - Pomiar hałasu w powietrzu - Określanie poziomu mocy akustycznej
 • EN 12309 „Gazowe urządzenia sorpcyjne do ogrzewania i / lub chłodzenia o obciążeniu cieplnym netto nieprzekraczającym 70 kW - Część 1: Terminy i definicje
 • EN 16147 „Pompy ciepła ze sprężarkami napędzanymi elektrycznie - Badania i wymagania dotyczące znakowania jednostek ciepłej wody użytkowej
 • Rozporządzenie (UE) nr 813/2013 w sprawie przyjaznego dla środowiska projektowania (ekoprojektu) urządzeń do ogrzewania pomieszczeń i kombinowanych urządzeń grzewczych.
 • Rozporządzenie (UE) nr 814/2013 w sprawie ekologicznego projektowania (ekoprojektu) podgrzewaczy wody i zbiorników ciepłej wody.
 

Lista typów produktów, które mogą być certyfikowane zgodnie z procedurami programu to:

 • ogrzewacze pomieszczeń z pompą ciepła dostarczające ciepło do wodnych systemów centralnego ogrzewania do celów ogrzewania pomieszczeń;
 • wielofunkcyjne ogrzewacze z pompą ciepła dostarczające ciepło do systemów centralnego ogrzewania opartych na wodzie do celów ogrzewania pomieszczeń oraz ciepła do dostarczania ciepłej wody pitnej i użytkowej;
 • podgrzewacze wody z pompą ciepła, które służą do dostarczania ciepłej wody użytkowej i użytkowej;
 • urządzenia o pojemności cieplnej do 400kW.

Dodatkowo jako odpowiedź na zapotrzebowanie i rozwój rynku pomp ciepła certyfikacja została rozszerzona o odpowiednie przepisy i procedury badania dla:

 • pomp ciepła typu powietrze/powietrze i klimatyzatory ≤ 12 kW (2017 rok);
 • gazowych pompy ciepła, hybrydowych pompy ciepła i hybrydowych wielofunkcyjnych pomp ciepła (2019 rok).
 

Kontakt

 • Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie
  Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków
 • mgr inż. Małgorzata Wąs
 • +48 12 637 09 33 w. 204
  +48 797 129 505
 • certyfikacja@coch.pl

Formularz

Przydatne linki

Materiały promocyjne

Pobierz nasze aktualne materiały promocyjne