Usługi w zakresie badań, certyfikacji i szkoleń
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH
+48 503 021 131
30-133 Kraków, Polska
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH

Znak rozpoznawczy

Znak rozpoznawczy ATP

Znak rozpoznawczy ATP składa się z:
  • znaku klasyfikacji (na przykład FRC),
  • daty ważności certyfikatu (na przykład 25-06-2021).

Znak rozpoznawczy ATP składa się z ciemnoniebieskich liter na białym tle.

Wysokość liter powinna wynosić co najmniej 100 mm dla znaku informującego o rodzaju klasyfikacji i przynajmniej 50 mm dla terminu ważności.

W przypadku mniejszych środków transportu o masie całkowitej nie większej niż 3,5 tony, dopuszcza się zmniejszenie wysokości liter znaku klasyfikacji do 50 mm (w przypadku rodzaju klasyfikacji) oraz do 25 mm (w przypadku daty ważności badania).

Oznakowanie badania ATP powinno znajdować się w górnych przednich narożnikach izolowanego cieplnie środka transportu.

Znak rozpoznawczy należy usunąć, gdy tylko środek transportu przestanie spełniać wymogi Umowy ATP.

Dane podane na oznakowaniu ATP (rodzaj klasyfikacji i data ważności) muszą być zgodne ze specyfikacją powiązanego z nim certyfikatu ATP.

 
 
Znak rozpoznawczy ATP: