Usługi w zakresie badań, certyfikacji i szkoleń
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH
+48 503 021 131
30-133 Kraków, Polska
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH

Umowa ATP

Umowa ATP – status i tekst

Umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP) sporządzona została w Genewie 1 września 1970 r. Polska jest sygnatariuszem tej umowy od 1984 r.

Umowa ATP oraz jej załączniki są regularnie uaktualniane przez Grupę Roboczą do spraw Przewozu Szybko Psujących się Artykułów Żywnościowych Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ znaną jako WP11.

Obowiązująca obecnie w Polsce wersja Umowy ATP zamieszczona jest w Dz. U. z 2022 r. poz. 1824.

Umowa określa warunki, które powinny spełniać środki transportu do przewozu szybko psujących się artykułów żywnościowych, zawiera m. in. definicje, normy, warunki badań, sposób oznakowania specjalnych pojazdów oraz temperatury wymagane podczas przewozu.

Stosowanie przepisów wynikających z Umowy ATP jest obowiązkowe w przypadku transportu wszystkich produktów mrożonych oraz niektórych produktów schłodzonych.

Do 2018 roku do Umowy ATP tej umowy przystąpiło 50 państw.

Państwa będące stronami Umowy pragną przyczynić się do utrzymania jakości transportowanej żywności i rozwoju handlu międzynarodowego w tym zakresie.

Rodzaje transportu podlegające umowie:
transport samochodowy,
transport kolejowy,
transport morski (pod warunkiem, że przewóz wykonywany jest na odległość mniejszą niż 150 km i ładunki dostarczane są bez przeładunku środkami transportu używanymi do przewozu lądowego lub przewozów lądowych, albo jest on wykonywany między dwoma takimi przewozami lądowymi).
Tekst i status Umowy:


Wersja ATP ważna od 22 czerwca 2024 r. 
Język angielski PDF
Francuski PDF
Rosyjski Brak
Wersja ATP ważna od 1 czerwca 2022 r. (z poprawkami)
Język angielskiPDF
FrancuskiPDF
RosyjskiBrak
 
Błąd drukarski
ECE/TRANS/322/Corr.1
Wersja Umowy ATP ważna od 6 lipca 2020 r.
język angielski PDF  
Francuski PDF  
Rosyjski PDF  
Wersja Umowy ATP ważna od 6 stycznia 2018 r.
język angielski PDF  
Francuski PDF  
Rosyjski PDF  
Wersja Umowy ATP ważna od 19 grudnia 2016 r. Nowe zmiany zaznaczono na żółto.
język angielski PDF  
Francuski PDF  
Rosyjski PDF  
Wersja Umowy ATP ważna od 30 września 2015 r.
język angielski PDF  
Francuski PDF  
Rosyjski PDF  
Wersja ATP ważna od 13 listopada 2014 r. Nowe zmiany zaznaczono na żółto.
język angielski PDF  
Francuski PDF  
Rosyjski PDF
Wersja Umowy ATP ważna od 23 września 2013 r.
 
język angielski PDF  
Francuski PDF  
Rosyjski PDF  
Wersja Umowy ATP ważna od 11 listopada 2012 r. do 22 września 2013 r. Nowe zmiany zaznaczono na żółto
 
język angielski PDF  
Francuski PDF  
Rosyjski PDF  

Wersja Umowy ATP ważna od 2 stycznia 2011 r.

 

język angielski

 PDF (692 KB)  

Francuski

 PDF (535 KB)

Rosyjski

 PDF (619 KB)

Wersja Umowy ATP ważna od 6 grudnia 2009 r. do 1 stycznia 2011 r.

 

język angielski

 PDF (348 KB)  
Francuski  PDF (388 KB)

Rosyjski

 PDF (699 KB)

Wersja Umowy ATP ważna do 5 grudnia 2009 r.

 

język angielski

  PDF (465 KB)  

Francuski

  PDF (466 KB)

Rosyjski

  PDF (579 KB)
Oryginalna wersja Umowy ATP wykonana w 1970
  
E/F/R PDF
Podręcznik ATP:

Podręcznik ATP składa się z samej umowy i załączników do niej, do których w razie potrzeby dodano komentarze służące wyjaśnieniu lub dodatkowemu objaśnieniu tekstu. Uwagi te nie są prawnie wiążące dla Umawiających się Stron ATP. Są one jednak ważne dla interpretacji, harmonizacji i stosowania umowy, ponieważ odzwierciedlają opinię Grupy Roboczej ds. Transportu Łatwo Psujących się Środków Spożywczych (WP.11).