BADANIE POMP CIEPŁA PN-EN 14511, 16147 COP, SCOP

Badania pomp ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym do przygotowywania ciepłej wody użytkowej (wg normy PN-EN 16147):

 • Okres nagrzewania,
 • Wyznaczanie poboru mocy w stanie gotowości do pracy,
 • Wyznaczanie energii użytecznej,
 • Wyznaczanie wskaźnika efektywności COP,
 • Zużycie energii elektrycznej,
 • Wyznaczanie referencyjnej temperatury ciepłej wody i maksymalnej objętości ciepłej wody użytkowej.

Badania pomp ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym do ogrzewania pomieszczeń (wg normy PN-EN 14511):

 • Wydajność grzewcza,
 • Moc pobierana elektryczna,
 • Wskaźnik efektywności grzania COP.

Badania pomp ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym typu grunt (bezpośrednie odparowanie)/woda (ziębiwo) do ogrzewania pomieszczeń (wg normy PN-EN 15879-1):

 • Wydajność grzewcza,
 • Moc pobierana elektryczna,
 • Wskaźnik efektywności grzania COP.

Wykonywane w COCH badania pomp ciepła objęte są akredytacją polskiego systemu laboratoriów badawczych (akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 308), oraz licencją na stosowanie międzynarodowego znaku ILAC MRA, o wzajemnym uznawaniu raportów z badań wydawanych przez akredytowane laboratoria na całym świecie.

Krajowy rynek pomp ciepła odnotowuje wieloletni wzrost. Wobec dużego zainteresowania inwestorów istnieje duże prawdopodobieństwo, iż trend ten utrzyma się również w kolejnych latach.

Obserwuje się obecnie następujące tendencje:

 • Dominującym dolnym źródłem dla pomp ciepła jest i w najbliższej przyszłości pozostanie powietrze;
 • Najszybciej rozwijającym się segmentem rynku pomp ciepła są pompy dedykowane do ciepłej wody użytkowej (w kategorii tej odnotowuje się wzrosty dwucyfrowe);
 • Wzrasta zainteresowanie pompami ciepła dużych mocy, o zastosowaniach komercyjnych, przemysłowych i ciepłowniczych. Pompy te zwykle wykorzystują energię geotermalną lub hydrotermalną.

Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie wychodząc naprzeciw tym tendencjom wykonuje certyfikowane badania pomp ciepła pracujących w systemach powietrze/woda, woda/woda, ziębiwo/woda, bezpośrednie odparowanie czynnika ziębniczego/woda. Badania przeprowadzane są w celu ustalenia charakterystyk energetycznych i eksploatacyjnych dla urządzeń wytwarzanych fabrycznie ze skraplaczami integralnymi lub oddzielnymi, urządzeń wytwarzanych fabrycznie o wydajności stałej lub regulowanej w dowolny sposób, urządzeń zblokowanych autonomicznych oraz urządzeń zblokowanych dwu i wieloczęściowych.

Pompa ciepła według definicji podanej w normie PN-EN 14511-1 jest to zamknięty w obudowie zestaw lub zestawy przeznaczone jako zespół do dostarczania ciepła.

Urządzenia te wyposażone są w sprężarki o napędzie elektrycznym i służą do ogrzewania lub oziębiania cieczy.

Ze względów normalizacyjnych rozróżniamy następujące rodzaje pomp ciepła:

 • pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym do ogrzewania pomieszczeń -CO (PN-EN 14511);
 • pompy ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej – CWU (PN-EN 16147);
 • pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym typu grunt (bezpośrednie odparowanie) /woda (ziębiwo) do ogrzewania pomieszczeń -CO (PN-EN 15879).

Badania pomp ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym do ogrzewania pomieszczeń wg normy PN-EN 14511 obejmują:

 • Wyznaczanie charakterystyk energetycznych (wydajności w różnych znormalizowanych warunkach wymienionych w normie oraz dodatkowych, uzgodnionych z producentem);
 • Badanie zakresu zastosowania określonego przez producenta;
 • Pomiar charakterystycznych wielkości elektrycznych;
 • Wyznaczanie współczynników efektywności energetycznej COP, SCOP;
 • Badania bezpieczeństwa użytkowania.

Pompa ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej to według normy PN-EN 16147 pompa ciepła zdefiniowana w normie PN-EN 14511-1, przyłączona do zasobnika ciepłej wody lub z wbudowanym takim zasobnikiem.

Zakres wykonywanych przez COCH badań dla w/w pomp ciepła j obejmuje:

 • Wyznaczenie wydajności grzewczej,
 • Określenie poboru mocy,
 • Wyznaczanie współczynnika efektywności energetycznej COP,
 • Wyznaczanie okresu nagrzewania,
 • Wyznaczanie poboru mocy w stanie gotowości do pracy,
 • Wyznaczanie energii użytecznej,
 • Wyznaczanie referencyjnej temperatury ciepłej wody i maksymalnej objętości ciepłej wody użytkowej.

Pompa ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym typu grunt (bezpośrednie odparowanie)/woda (ziębiwo) do ogrzewania pomieszczeń (CO)

Zakres badań dla w/w pomp ciepła precyzuje norma PN-EN 15879-1), badania obejmują:

 • Wyznaczanie wydajności grzewczej,
 • Określenie poboru mocy elektrycznej,
 • Wyznaczanie współczynnika efektywności energetycznej COP.

  +48 12 637 08 57


  mgr inż. Dorota Niedojadło - Kierownik laboratorium

  +48 667 600 635


  mgr inż. Bogdan Szczepański

  +48 503 021 131