Testing, certification and training services
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH
+48 503 021 131
30-133 Cracow, Poland
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH

Heat Pump KEYMARK

Product certification – general information

Our Testing Laboratory and independent Inspection and Certification Unit have the ability to perform the necessary testing, as well as verification, marking and factory inspection of products recognized with the KEYMARK mark.

KEYMARK is a European certification mark confirming the compliance of products and services with European standards. While the CE marking indicates compliance with minimum legal requirements, KEYMARK provides the consumer with real added value: verified and certified compliance with uniform European Quality Standards.

A product can be KEYMARKed only if it has been previously tested and certified by a neutral, independent and competent body. Factory inspection and Initial Type Testing (ITT), in addition to regular inspections, are an important part of the KEYMARK designation procedure. The Heat Pump KEYMARK awarded in one country will be respected in all countries covered by it.

The certification path is as follows:

Tangible benefits for manufacturers and distributors:

- Lower testing, inspection and certification costs

- Easier access to the European market

- Increased consumer confidence

- Certified product quality

- Increased sales opportunities

- Improved company image

 

 

Testing and evaluation:

The "KEYMARK" certified heat pump has been successfully tested by an independent testing laboratory approved by COCH. Compliance with relevant European standards and the KEYMARK certification system has been evaluated for such a product.

After a positive evaluation, COCH issues a certificate valid for 10 years.

Upon request, the certificate can be extended if necessary, provided that an external inspection in the form of an annual factory production control (FPC) inspection and a product inspection test have been successfully carried out every two years.

 

 

The details and procedures for certification are laid out in a special European certification scheme, which was developed jointly with the European Heat Pump Association (EHPA) and other European certification bodies. This cooperation ensures the greatest possible acceptance, transparency and marketability of KEYMARK heat pump certification in Europe.

Testing and certification includes the following European standards and directives:

EN 14511-1 „Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń - Część 1: Terminy, definicje i klasyfikacja”
EN 14511-2 „Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń - Część 2: Warunki badania”
EN 14511-3 „Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń - Część 3: Metody badań”
EN 14511-4 „Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń - Część 4: Wymagania eksploatacyjne, oznakowanie i instrukcje”
EN 14825 „Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń - Testowanie i ocena w warunkach częściowego obciążenia oraz obliczanie wydajności sezonowej”
EN 15879-1 „Testowanie i ocena pomp ciepła sprzężonych z gruntem z bezpośrednim wymiennikiem ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym do ogrzewania i / lub chłodzenia pomieszczeń - Część 1: Pompy ciepła z bezpośrednim wymiennikiem na wodę”
EN 12102 „Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła i osuszacze ze sprężarkami napędzanymi elektrycznie do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń - Pomiar hałasu w powietrzu - Określanie poziomu mocy akustycznej”
EN 12309 „Gazowe urządzenia sorpcyjne do ogrzewania i / lub chłodzenia o obciążeniu cieplnym netto nieprzekraczającym 70 kW - Część 1: Terminy i definicje”
EN 16147 „Pompy ciepła ze sprężarkami napędzanymi elektrycznie - Badania i wymagania dotyczące znakowania jednostek ciepłej wody użytkowej”
Rozporządzenie (UE) nr 813/2013 w sprawie przyjaznego dla środowiska projektowania (ekoprojektu) urządzeń do ogrzewania pomieszczeń i kombinowanych urządzeń grzewczych.
Rozporządzenie (UE) nr 814/2013 w sprawie ekologicznego projektowania (ekoprojektu) podgrzewaczy wody i zbiorników ciepłej wody.

The list of product types that can be certified according to the program's procedures are:

  • Heat pump space heaters supplying heat to water-based central heating systems for space heating purposes;
  • multifunctional heat pump heaters that provide heat to water-based central heating systems for space heating purposes and heat to provide domestic hot water and domestic hot water;
  • heat pump water heaters to provide domestic hot water and domestic hot water;
  • equipment with thermal capacity up to 400kW.

In addition, as a response to the demand and development of the heat pump market, certification has been expanded to include relevant regulations and testing procedures for:

  • air-to-air heat pumps and air conditioners ≤ 12 kW (2017);
  • gas heat pumps, hybrid heat pumps and hybrid multifunctional heat pumps (2019).
 

Dokumentacja programu

Contact details

Headquarters address

Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie
Juliusza Lea 116,
30-133 Kraków, Polska

Phone

+48 667 600 609
+48 503 021 131
+48 12 637 08 57

E-mail