DODATKOWY EGZAMIN DOT. AGREGATÓW MOBILNYCH

Szkolenie uzupełniające zakończone egzaminem, umożliwiające osobom, które posiadają już certyfikat F-gazowy, uzupełnienie uprawnień w zakresie agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni.

W związku ze zmianą ustawy F-gazowej, Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie Sp. z o.o. zaprasza osoby wykonujące czynności: kontrola szczelności, odzysk, instalacja, naprawa, konserwacja lub serwisowanie oraz likwidacja w odniesieniu do agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, na szkolenie uzupełniające i dodatkowy egzamin.

 • Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1567) wykonywanie ww. czynności wymaga złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu i uzyskania dodatkowych uprawnień.
 • Egzaminy prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 11.10.2017 w sprawie dodatkowego egzaminu wymaganego w odniesieniu do agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni (Dz. U. z 2017 r., poz. 1924).

Czas trwania:

 • 1 dzień. Szkolenie zaczyna się o godz. 8:00 w naszej siedzibie. Szczegółowy harmonogram otrzymają Państwo w dniu rozpoczęcia zajęć.

  Zastrzegamy sobie prawo odwołania terminu ze względu na małą ilość osób.

  Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest okazanie dowodu wpłaty (potwierdzenie przelewu) przed przystąpieniem do egzaminu.

Miejsce szkolenia:

 • Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie / ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków.
  Tel: 12-637-09-33 w. 292

Terminy:

SPRAWDŹ TERMIN NAJBLIŻSZEGO SZKOLENIA

Rejestracja:

 • przejdź do systemu rejestracji elektronicznej Kliknij tutaj;
 • wybierz termin szkolenia z dostępnych w kalendarzu;
 • po zaakceptowaniu przez nas wybranego przez Ciebie terminu otrzymasz drugiego maila z potwierdzeniem, informacją dotyczącą płatności i prośbą o weryfikację danych;
 • w przypadku błędnie wpisanych danych lub problemów z elektroniczną rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny.

Szkolenie:

  mgr inż. Andrzej Chmaj

  +48 667 600 732

  szkolenia@coch.pl

Egzamin:

  mgr inż. Małgorzata Wąs

  +48 12 637 09 33, wew. 212

  certyfikacja@coch.pl

 1. Przedpłatę dokonujemy w terminie nie później niż 3 dni przed potwierdzonym terminem szkolenia;
 2. Płatność za SZKOLENIE 123,00 zł brutto dokonujemy na konto:
  Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie Spółka z o.o.
  ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków
  NIP: 675-000-15-38
  REGON: 120714590
  KRS 0000307701
  Bank PEKAO S.A. ODDZIAŁ W KRAKOWIE ul. Dunajewskiego 8, 30-960 Kraków
  SWIFT: PKOPPLPW
  IBAN: PL83 1240 4722 1111 0000 4860 6921
  W tytule przelewu podać: „Szkolenie uzupełniające”, termin szkolenia, dane firmy, ilość osób.

    Uwaga! Osoby prywatne mogą zapłacić za szkolenie wyłącznie gotówką, w kasie COCH, w dniu szkolenia.

 3. Płatność za EGZAMIN 492,00 zł brutto dokonujemy na konto:
  Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo – Hutniczej
  Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
  Wydział Energetyki i Paliw
  AGH NIP: 675-000-19-23
  Al. Mickiewicza 30,, 30-059 Kraków
  PL96 1240 4722 1111 0000 4858 2922
  W tytule przelewu podać: „WEiP-egzamin dodatkowy”, dane firmy, ilość osób.

  Kontakt do AGH:
    mgr inż. Wioletta Więcław
    wwieclaw@agh.edu.pl