Usługi w zakresie badań, certyfikacji i szkoleń
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH
+48 503 021 131
30-133 Kraków, Polska
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH

Kompetencje chłodnicze według normy PN-EN 13313

Kompetencje chłodnicze wg normy PN-EN 13313

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podstawowe informacje o szkoleniu w COCH:

Szkolenia przygotowujące do egzaminu celem uzyskania kompetencji zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13313:2011.

Poziomy kompetencji osób działających w dziedzinie chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła przyjęte w programie certyfikacji:

- podstawowy BA (Basic Appreciation) – poziom wiedzy i do-świadczenia wymagany do omawiania z innymi głównych elementów umiejętności; zakres czynności: sprawdzanie szczelności, usuwanie czynnika chłodniczego oraz czynności w zakresie zadań wskazanych w normie PN-EN 13313:2011 – zał. A. tablice A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6.;

- podwyższony WK (Working Knowledge) – poziom wiedzy i doświadczenia wymagany do bezpośredniego udziału w decyzjach i czynnościach; zakres czynności: sprawdzanie szczelności, usuwanie czynnika chłodniczego, uruchomienie, przegląd eksploatacyjny, eksploatacja, wstrzymanie eksploatacji oraz czynności w zakresie zadań wskazanych w normie PN-EN 13313:2011 – zał. A. tablice A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6 i zał. B (instalacje elektryczne);ƒ

- wysoki FO (Fully Operational) – poziom wiedzy i doświadczenia wymagany do osobistego wykonywania większości czynności; zakres czynności: sprawdzanie szczelności, uruchomienie, przegląd eksploatacyjny, eksploatacja, wstrzymanie eksploatacji, montaż, prefabrykacja, odbiór, konserwacja ogólna, konserwacja obiegu, demontaż, usuwanie czynnika chłodniczego oraz czynności w zakresie zadań wskazanych w normie PN-EN 13313:2011 – zał. A. tabli-ce A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6 i zał. B (instalacje elektryczne);ƒ

- specjalistyczny LE (Leading Edge) – poziom wiedzy i doświadczenia wymagany do znaczącego rozwijania obszaru umiejętności; zakres czynności: projektowanie oraz czynności w zakresie zadań wskazanych w normie PN-EN 13313:2011 – zał. A. tablice A.2 i A.6.

 

Unia Europejska kładzie duży nacisk w sprawie posiadania potwierdzonych kwalifikacji zawodowych. Wiąże się to oczywiście z bezpieczeństwem i ochroną środowiska, dlatego CEN (Europejski Komitet Normalizacyjny) opracował normę PN-EN 13313 „Instalacje ziębnicze i pompy ciepła – Kompetencje personelu. Norma została przyjęta przez CEN 12 listopada 2001 roku, natomiast w Polsce została zatwierdzona przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w dniu 3 kwietnia 2003 roku. Jej zaktualizowana wersja weszła w życie w 2011 roku.

Norma PN-EN 13313 już na wstępie podaje, że w związku z wykorzystywaniem w instalacjach i urządzeniach chłodniczych substancji wpływających niekorzystnie na środowisko, wszystkie osoby pracujące w tym zakresie (wytwarzanie, naprawa, kontrola, obsługa) winny mieć odpowiednie kompetencje.

Określono tu procedury służące ocenie kompetencji osób zajmujących się urządzeniami chłodniczymi (projektowanie, konstruowanie, instalowanie, kontrola, badanie, rozruch, eksploatacja i likwidacja). Nie dotyczy to jednak osób, które wykonują zadania według instrukcji i są nadzorowane przez osobę posiadającą odpowiednie kompetencje oraz osób pracujących w ramach wytwarzania przy założeniu kontroli i procesu i sprawdzeniu przez osobę posiadającą odpowiednie kompetencje.

Pojęcie personel jest dokładnie zdefiniowane przez normę: personel są o osoby odpowiedzialne za projektowanie, konstruowanie, instalowanie, przeprowadzanie przeglądów, badanie i dopuszczenie do eksploatacji, obsługę, konserwację, naprawę, wyłączanie z eksploatacji i likwidację instalacji chłodniczej i jej części. Norma definiuje również pojęcie kompetencji. Osoba kompetentna to taka, która ma wiedzę i umiejętności w celu wykonywania zadań na poziomie określanym w przedmiotowej normie, przy jednoznacznym rozumieniu problemów występujących przy danym zadaniu oraz która rozumie, dlaczego zaleca się wykonanie zadania w dany sposób. W dokumencie określone są również wiadomości i doświadczenie, jakim powinien przejawiać personel

Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie jako jedyna instytucja w Polsce posiada akredytację na certyfikację kompetencji personelu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13313.

Certyfikację prowadzi niezależny Dział Certyfikacji, który posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (akredytacja PCA nr AC 056).

Przejdź do oferty Działu Certyfikacji ↗

Informacje szczegółowe:

Czas trwania i miejsce szkolenia:
  • 3 dni – szczegółowy harmonogram otrzymają Państwo w dniu rozpoczęcia zajęć.
  • Szkolenie realizowane jest w salach szkoleniowych Centralnego Ośrodka Chłodnictwa „COCH” – ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, woj. małopolskie
Program kursu:

Program kursu obejmuje kompleksowe przygotowanie do przystąpienia do egzaminu w celu uzyskania certyfikacji na kompetencje chłodnicze wg normy PN-EN 13313. Zakres materiału odnośnie do poszczególnych czynników chłodniczych ustalany jest z uczestnikami. Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Dlaczego My?:

Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie posiada wykwalifikowaną kadrę instruktorów w dziedzinie chłodnictwa i klimatyzacji. Podczas kursów przekazujemy teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu dobrych praktyk instalacyjnych i eksploatacyjnych opisanych urządzeń. Wiedza zdobyta podczas cyklu szkoleń pomoże przygotować się do egzaminu w celu uzyskania certyfikowanych kompetencji chłodniczych — potwierdzenie swoich umiejętności oraz będzie pomocna w pracy zawodowej.

oferujemy szkolenie stacjonarne jednodniowe oraz możliwość certyfikacji po ukończeniu szkolenia,
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
profesjonalnie wyposażone stanowiska i sale szkoleniowe,
materiały i pomoce dydaktyczne dostępne dla uczestników,
wyżywienie (obiad)

Zadzwoń lub napisz!

mgr inż. Łukasz Jurasz

+48 667 600 732

Zadzwoń, by się zarejestrować lub dowiedzieć więcej o szkoleniach!

Wolisz napisać maila? Czekamy na wiadomość!

Formularz rejestracyjny

Wypełnij formularz rejestracyjny, aby zarezerwować miejsce na szkolenie!

Formularz kontaktowy

Napisz wiadomość poprzez formularz kontaktowy!