Usługi w zakresie badań, certyfikacji i szkoleń
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH
+48 503 021 131
30-133 Kraków, Polska
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH

Dodatkowy egzamin dot. agregatów mobilnych

Szkolenie uzupełniające zakończone egzaminem, umożliwiające osobom, które posiadają już certyfikat F-gazowy, uzupełnienie uprawnień w zakresie agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni.

W związku ze zmianą ustawy F-gazowej, Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie Sp. z o.o. zaprasza osoby wykonujące czynności: kontrola szczelności, odzysk, instalacja, naprawa, konserwacja lub serwisowanie oraz likwidacja w odniesieniu do agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, na szkolenie uzupełniające i dodatkowy egzamin.

 • Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1567) wykonywanie ww. czynności wymaga złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu i uzyskania dodatkowych uprawnień.
 • Egzaminy prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 11.10.2017 w sprawie dodatkowego egzaminu wymaganego w odniesieniu do agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni (Dz. U. z 2017 r., poz. 1924).
Czas trwania:
 • 1 dzień – szczegółowy harmonogram otrzymają Państwo w dniu rozpoczęcia zajęć.
Jak opłacić szkolenie?
 1. Przedpłatę dokonujemy w terminie nie później niż 3 dni przed potwierdzonym terminem szkolenia;
 2. Płatność za SZKOLENIE 200 zł netto dokonujemy na konto:
  (do kwoty netto należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%)

  Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie Spółka z o.o.
  ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków
  NIP: 675-000-15-38
  REGON: 120714590
  KRS 0000307701
  Bank PEKAO S.A. ODDZIAŁ W KRAKOWIE ul. Dunajewskiego 8, 30-960 Kraków
  SWIFT: PKOPPLPW
  IBAN: PL83 1240 4722 1111 0000 4860 6921
  W tytule przelewu podać: „Szkolenie uzupełniające”, termin szkolenia, dane firmy, ilość osób.

 3.   Uwaga! Osoby prywatne mogą zapłacić za szkolenie wyłącznie gotówką, w kasie COCH, w dniu szkolenia.

 4. Płatność za EGZAMIN 492,00 zł brutto dokonujemy na konto:
  Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo – Hutniczej
  Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
  Wydział Energetyki i Paliw
  AGH NIP: 675-000-19-23
  Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
  PL96 1240 4722 1111 0000 4858 2922
  W tytule przelewu podać: „WEiP-egzamin dodatkowy”, dane firmy, ilość osób.

  Kontakt do AGH:
    mgr inż. Wioletta Więcław
   

 

Kontakt

 • Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie
  Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków
 • inż. Łukasz Jurasz
 • +48 667 600 732

Rejestracja

Terminy

Pełna oferta

Materiały promocyjne

Pobierz nasze aktualne materiały promocyjne