O LABORATORIUM

Wykaz podstawowych wykonywanych w Laboratorium COCH:

 • ATP (naczepy, samochody, przyczepy chłodnie);
 • Nadwozia izotermiczne, cysterny, lodownie;
 • Agregaty ziębnicze do stosowania w transporcie chłodniczym;
 • Pompy ciepła (PN-EN 14511, PN-EN 16147, PN-EN 15879-1, PN-EN 378);
 • Meble chłodnicze (PN-EN 23953-2);
 • Rozkład temperatury wewnątrz komory lub nadwozia (mapowanie GDP);
 • Badania termowizyjne;
 • Badania do oceny zgodności wyrobów z dyrektywami (LVD, PED);
 • Badania bezpieczeństwa elektrycznego (znak B);
 • Szczelność i wytrzymałość instalacji ziębniczych i pomp ciepła (PN-EN 378);
 • Usługi metrologiczne (pomiary temperatur, ciśnień, przepływu, wilgotność, stężenia CO);
 • Sprawdzanie przyrządów pomiarowych: termometrów, manometrów, przetworników ciśnienia i mocy, termografów;
 • Wentylatory (zakres wydajności 0÷5000 m3/h);
 • Osuszacze powietrza;
 • Ziębiarki cieczy (PN-EN 14511);
 • Sprężarki i agregaty skraplające (PN-EN 13771);
 • Urządzenia i instalacje niskotemperaturowe;
 • Optymalizacja działania urządzeń chłodniczych;
 • Testy w komorze klimatycznej -20°C do +50°C, wilgotność od 10 do 98 % (wymiary 26 x 6 x 4 m);
 • Ekspertyzy dot. działania urządzeń chłodniczych.

Laboratorium COCH prowadzi działalność zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Większość badań wykonywanych w COCH objętych jest akredytacją polskiego systemu laboratoriów badawczych (akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 308), oraz licencją na stosowanie międzynarodowego znaku ILAC MRA, o wzajemnym uznawaniu raportów z badań wydawanych przez akredytowane laboratoria na całym świecie.

  +48 12 637 08 57


  mgr inż. Dorota Niedojadło - Kierownik laboratorium

  +48 667 600 635


  mgr inż. Bogdan Szczepański

  +48 503 021 131